Set ddata: E-post som kommunikasjonsmedium: Et studie av E-post på arbeidsplassen, 2000

Crynodeb

Formålet med denne studien var å var å studere fordeler og ulemper ved e-post som kommunikasjonsmedium. Ulike aspekter ved det å kommunisere via elektroniske kanaler på arbeidsplassen ble undersøkt, noe som forhåpentligvis kunne gi viktig informasjon om effektive anvendelsesområder for brukere av mediet. E-post ble sammenlignet med tradisjonelle former for kommunikasjon da antagelsen var at dette kunne skape et rammeverk for evaluering av anvendelsesområder. Dette ble basert på at e-post som kommunikasjonsteknologi skapte grunnlag for ny interaksjon mellom mennesker. Denne interaksjonen skiller seg fra tradisjonelle måter å kommunisere på, men det er også mange likheter. Spørreundersøkelsen var del av en hovedfagsoppgave i psykologi ved NTNU.

Teitl Llawn

E-post som kommunikasjonsmedium: Et studie av E-post på arbeidsplassen, 2000

Rhif Adnabod

NSD1682

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Syversen, Marianne Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Syversen, Marianne Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2000 Marianne Syversen, NTNU

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-05-23

Nodiadau

Originaldata fra Marianne Syversen, NTNU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"E-post som kommunikasjonsmedium: Et studie av E-post på arbeidsplassen, 2000". Data samlet av Marianne Syversen, NTNU. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2000 2001

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2000-09 2000-11

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Ansatte i tre bedrifter.

Math o Ddata

Intervjudata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Syversen, Marianne, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  (NTNU)

Dull Samplu

Utvalget ble trukket blant ansatte i tre bedrifter som alle daglig benyttet e-post  på arbeidsplassen. Ved hjelp av en tillitsvalgt i hver av de tre bedriftene ble spørreskjemaet distribuert på tvers av avdelinger og kjønn.  
Bruttoutvalg: 91 personer
Nettoutvalg: 70 personer
Svarprosent: 76,92 %

Modd Casgliad Data

Post-enquete

Lleoliad

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text