Set ddata: Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015

Crynodeb

Disse dataene er samlet inn gjennom prosjektet "Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015". Mycobacterium tuberculosis (M.tb), årsaken til tuberkulose (TB) infiserer en tredjedel av verdens befolkning, én person per sekund, og dreper ca. 2 millioner mennesker årlig. Den eneste effektive kuren er bruk av antibiotika, og den blir utfordret ved økende antibiotikaresistens. Det er blitt påvist at når antibiotika er innkapslet i en biologisk nedbrytbar nanopartikkel (NP) laget av en polymer, slik som poly(laktat-ko-glykolat)syre (PLGA) er medikamentet signifikant mer effektivt i kureringen av TB i forskjellige dyremodeller; høyere konsentrasjoner av antibiotika kan målrettes selektivt til makrofager, infeksjonsområdet, hvor de blir frigitt langsomt, mens de totale systemiske nivåene er mye mindre enn ved standard medikamentterapi. En svakhet ved de eksisterende dyremodellene av TB er vanskelighetene ved å visualisere NPer i det infiserte, levende dyret, noe som er den store styrken ved den gjennomsiktige sebrafiskmodellen for tuberkulose, basert på røde og grønne varianter av M. marinum, TB-organismen for fisk. Dette prosjektet etablerte denne modellen ved hjelp av rødt og grønt fluorescerende M. marinum og lykkes også med å fabrikkere PLGA NPer som omsluttet antibiotikumet rifampicin og røde eller grønne fluorescerende fargestoffer. Målet er videre å perfeksjonere systemet for embryoer og voksne og å finne de mest effektive NPene som kan nå granulomer og gi en solid terapi. Dette systemet gjør det mulig å screene etter forskjellige typer NPer som vi vil skape, samt å sammenligne forskjellige antibiotika og kombinasjoner av disse, og cDNA-er som koder for anti-mikrobielle peptider. De mest effektive NPene vil bli gitt til samarbeidspartnere i India for å teste dem i en marsvinmodell som en innledning til testing av NPer hos mennesker.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  
http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015

Rhif Adnabod

NSD2247

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Griffiths, Gareth Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Griffiths, Gareth Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo UiO Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2015 Gareth Griffiths, Institutt for biovitenskap, UiO

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 213830

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-11-14

Nodiadau

Originaldata fra Gareth Griffiths, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015". Data samlet av Gareth Griffiths, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2012 2015

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2012-08-01 2015-07-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Sebrafisk-embryoer

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Griffiths, Gareth, Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo  (UiO)

Dull Samplu

Biologiske data fra dyreforskning. Samlet ved hjelp av mikroskopisk bildebehandling (elektronoverføring, konfokal og fluorescerende stereomikroskopi) og biologiske analyser (CFU/time-kill, CCK8, krystallfiolett, fluorescerende pixel count, overlevelsesanalyse, in vivo toksisitets-analyse).

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

54 datafiler; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Utvikling av nanopartikkelbaserte terapier mot tuberkulose i sebrafisk-modellen, 2015". Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd.  Data er innsamlet av Gareth Griffiths, Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo.  Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Gareth Griffiths, Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Gareth Griffiths, Institutt for biovitenskap, Universitet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text