Set ddata: Brukerprofil på et datatorg, 1994

Crynodeb

Formålet med prosjektet var å gi et sosioøkonomisk og demografisk bilde av abbonentene på Videotex-systemet, samt et bilde av selve bruken og motivene for den. Undersøkelsen fokuserer på sosioøkonomisk og demografisk sammensetning, motiv for anskaffelse, bruk og fornøydhet/misnøye.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Brukerprofil på et datatorg, 1994

Rhif Adnabod

NSD1606

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Liv E. Osmundsen Universitetet i Oslo

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Liv E. Osmundsen Universitetet i Oslo

Hawlfraint

Copyright (C) 1994 Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-07-18

Nodiadau

Originaldata fra Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Brukerprofil på et datatorg, 1994". Data samlet av Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo. Første NSD utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
1994 1994

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
1995-01-01 1995-02-28

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Medlemmer av Televerkets datatorg.

Math o Ddata

Intervjudata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo

Dull Samplu

Bruttoutvalg: 960 personer
Nettoutvalg: 590 personer

Utvalget ble trukket tilfeldig fra medlemslister/abonnementliste til Televerkets datatorg. Det er et systematisk sannsynlighetsutr. trukket i en omgang.

Modd Casgliad Data

Post-enquete

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Brukerprofil på et datatorg" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

1 fil(er); ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Brukerprofil på et datatorg" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”Brukerprofil på et datatorg, 1994”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Liv E. Osmundsen gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Verken Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text