Set ddata: Bioteknologi, informasjonsteknologi, NSDs Europaundersøkelse 2002

Lawr lwytho

Crynodeb

Undersøkelsen var en parallellundersøkelse til Standard Eurobarometer 58.0, og ble gjennomført etter samme opplegg og i samme tidsperiode som i EU-landene. Data fra Norge inngår også i det integrerte datasettet som er blitt stilt til disposisjon for forskningsmiljøene verden over.

Standard Eurobarometer er intervjuundersøkelser som blir administrert og finansiert av EU kommisjonen, og har som formål å skaffe informasjon om sosiale, økonomiske og politiske forhold i medlemslandene. Alle Standard Eurobarometer inneholder trendspørsmål om befolkningens kunnskap om og holdninger til EU og integrasjonsprosessen i Europa.

I 1999 ble det inngått en avtale mellom EU kommisjonen og Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet om gjennomføring av parallelle undersøkelser til Eurobarometer i Norge. NSD fikk i oppdrag å gjennomføre undersøkelsene i Norge, og fram til 2002 ble det i alt gjennomført fire Europaundersøkelser. Fra 2005 inngår Eurobarometer i Norge i EUs sentrale opplegg for undersøkelsene, og blir administrert fra Brüssel.

Denne undersøkelsen har bioteknologi og informasjonsteknologi som emne.

Teitl Llawn

Bioteknologi, informasjonsteknologi, NSDs Europaundersøkelse 2002

Rhif Adnabod

NSD0940

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD Dataprodusent

Hawlfraint

Copyright (C) 2002 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Enw’r Gyfres

NSDs Europaundersøkelser

Gwybodaeth y Gyfres

Europakommisjonen har fra 1971 utført Eurobarometer i medlemslandene i EU. I periodene 1990-1996 og 1999-2002 gjennomførte NSD utvalgte deler av disse undersøkelsene også i Norge.

Fersiwn

Dyddiad: 2008-09-29

Nodiadau

Originaldata fra NSD er dokumentert og tilrettelagt, tredje NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Bioteknologi, informasjonsteknologi, NSDs Europaundersøkelse 2002" norsk utgave av Eurobarometer 58. Data samlet av Norsk Gallup for NSD. 3. NSD-utgave, NSD Bergen 2008.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2002 2002

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2002-09-01 2002-10-31

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Ddaearyddol

Region

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Befolkningen 15 år og eldre

Math o Ddata

Intervjudata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

TNS Gallup Institutt A/S

Dull Samplu

Random route.  
Utvalg: 1001.

Modd Casgliad Data

Personlig intervju

Pwysiad

Etterstratifisering etter region, aldersgrupper og kjønn

Lleoliad

Statws Argaeledd

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Ehangder y Casgliad

En datafil; ulike oppsett kan leveres.

Cyfyngiadau

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene f.eks. ved å skrive følgende:  
(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra "Bioteknologi, informasjonsteknologi, NSDs Europaundersøkelse 2002" norsk utgave av Eurobarometer 58.  Data ble samlet inn av TNS Gallup Institutt A/S og er tilrettlagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD. Verken Norsk Gallup eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, evt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Gwadiad

Verken Norsk Gallup eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Deunydd Perthnasol

Spørreskjema "35910"

Astudiaethau Perthnasol

Bioteknologi,  NSDs Europaundersøkelse 1999

Moderne bioteknologi, datapersonvern,  NSDs Europaundersøkelse 1996

Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1993

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text