Set ddata: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Newidiol v028: Spm4h Påstand: Dyr som er genetisk endret, er alltid større enn andre

Testun Cyn-Cwestiwn

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Cwestiwn Llythrennol

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... H. Dyr som er endret genetisk, er alltid større enn de vanlige.

Gwerthoedd Categorïau N
0 8
 0.8%
1 Riktig 300
 29.6%
2 Galt 380
 37.5%
3 Vet ikke 324
 32.0%

Ystadegau Cryno

Achosion dilys 1012
Achosion yn eisiau 0
Lleiafrif 0.0
Mwyafrif 3.0
Mae’r newidyn yma yn niferol

Lawr lwytho

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text