Set ddata: Automatisering av feilkontroll med applikasjon til flytende strukturinteraksjon innen biomedisin, 2014

Crynodeb

Datasimulering er et viktig verktøy innenfor mange områder av vitenskap. Stadig flere komplekse matematiske modeller blir beregnet gjennom store datasimuleringer, dette utgjør og noen ganger erstatter tradisjonelle eksperimentelle teknikker som hovedverktøy i vitenskapelig forskning. I alle tilfeller med datasimulasjon  er det vesentlige at det som er beregnet ut kan bli fastslått. Imidlertidig er vurderingen av kvaliteten på det som er beregnet utfordrende både matematisk og datamessig. Som en konsekvens av dette  må kvaliteten på beregningen ofte bedømmes manuelt av forskere eller ingeniøren som holder på med simuleringen. Dette er upålitelig samt tidkrevende, og det hindrer effektiv datasimulering fra å realisere sitt fulle potensiale som verktøy innen forskning og industri. Målet med dette prosjeketet er derfor å utvikle en generell metodikk for automatisert beregning og feilkontroll, med spesiell vekt på problemer i forbindelse med flytende strukturinteraksjon innen biomedisin. Målet er også å forstå fri programvarekomponenter (free software) som er tilgjengelige for leger i praksis og leger. Foreløpig finnes det ikke noe slikt verktøy og derfor er relevansen og den potensielle virkningen av dette foreslåtte prosjektet stort. Prosjektet vil bli gjennomført ved hjelp av forskergrupper i Norge, Sverige, Nederland og USA.  

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting: https://bitbucket.org/fenics-project/ og https://bitbucket.org/simula_cbc/cbcflow

Teitl Llawn

Automatisering av feilkontroll med applikasjon til flytende strukturinteraksjon innen biomedisin, 2014

Rhif Adnabod

NSD2144

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Anders Logg Simula Reasearch Laboratory AS

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Anders Logg Simula Reasearch Laboratory AS Simula Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2014 Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 180450

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-01-10

Nodiadau

Originaldata fra Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Automatisering av feilkontroll med applikasjon til flytende strukturinteraksjon innen biomedisin, 2014". Data samlet av Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2002-09-01 2014-11-01

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2002-09-01 2014-11-01

Gwlad

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS  (Simula)

Dull Samplu

Open source software.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting: https://bitbucket.org/fenics-project/ og https://bitbucket.org/simula_cbc/cbcflow

Cyfyngiadau

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting: https://bitbucket.org/fenics-project/ og https://bitbucket.org/simula_cbc/cbcflow

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Automatisering av feilkontroll med applikasjon til flytende strukturinteraksjon innen biomedisin, 2014". Data er innsamlet av Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Gwadiad

Verken Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text