Set ddata: Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien : Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011

Crynodeb

Teknologiske nyvinninger og økt automatisering er nødvendig for å utvinne de de gjenværende verdier på den norske kontinentalsokkelen. Utviklingen av prosessene rundt dypvanns- og undervannsoperasjoner, i tillegg til stadig mer utfordrende brønner, krever utvikling i teknologi og arbeidsprosesser. Ny teknologi muliggjør sanntidsrådgivningssystemer for borerne, i tillegg til at man minsker muligheten for menneskelige feil gjennom automatiserte prosesser. På motsatt side kan automatiserte boreprosesser utvikle nye utfordringer med hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS).  

I dette forskingsutkastet har vi fokusert på disse utfordringene, hvordan de oppstår og hvordan vi kan løse dem på en best mulig måte. Automatisering kan defineres som en hel- eller delvis erstatning av en funksjon som tidligere ble utført av en operatør. Det er allerede en omfattende mengde forskning på automatiseringens konsekvenser i flere bransjer. Av den eksisterende forskningen fremgår det gjennomgående både positive og negative effekter på menneskelig ytelse. Imidlertid fremstår forskning på HMS-spørsmål relatert til automatisering i petroleumsindustrien som mangelfull. Det blir gjennom økt automatisering stilt nye og større krav til førerne av denne teknologien. Sett i lys av de økende ferdighetskravene, må man vurdere nye aspekter ved HMS-utformingen på plattformene. Det kreves en ny type koordinering og overvåking av de tekniske operatørene. Legger man denne erkjennelsen til grunn, er prosjektets viktigste formål å belyse samspillet mellom de menneskelige operatørene og automatiseringssystemene i boreprosesser. Hensikten med prosjektet vil dermed være å utforske konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet i en stadig økende automatisert bransje, gjennom anvendelse av eksperimentelle metodiske tilnærminger.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien : Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011

Rhif Adnabod

NSD1959

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Gressgård, Leif Jarle International Research Institute of Stavanger

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Gressgård, Leif Jarle International Research Institute of Stavanger IRIS

Hawlfraint

Copyright (C) 2011 Leif Jarle Gressgård, IRIS

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 203289

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-06-15

Nodiadau

Originaldata fra Leif Jarle Gressgård, IRIS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien: Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011". Data samlet av Leif Jarle Gressgård. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2011 2011

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2011-11-01 2011-11-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Ansatte i et boreselskap

Math o Ddata

Tekstdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Leif Jarle Gressgård, International Research Institute of Stavanger  (IRIS)

Dull Samplu

Dydbeintervju i forbindelse med systemtesting med 10 ansatte i et borefirma.

Modd Casgliad Data

Personlig intervju

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille til disposisjon data fra "Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien: Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Ehangder y Casgliad

En datafil; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille til disposisjon data fra "Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien: Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Automatisering av boreprosesser i petroleumsindustrien: Konsekvenser for helse og sikkerhet, 2011". Data er innsamlet av Leif Jarle Gressgård, IRIS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norwegian Centre for Research Data. Verken Leif Jarle Gressgård, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før eventuell utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Gwadiad

Verken Leif Jarle Gressgård, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text