Set ddata: Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012

Crynodeb

Olje og gass utforskning og drift under arktiske forhold inneholder flere utfordringer. Disse er forbundet med lav temperatur, store temperaturvariasjoner og deformeringer. Det sensitive miljøet setter høye krav med tanke på sikkerheten. Materialteknologi spiller en viktig rolle i å sørge for at disse utfordringene blir håndtert gjennom å kombinere krav om høy sikkerhet og kostnadseffektive løsninger. Hovedmålet med prosjektet er å opprette kriterier og løsninger for å ta i bruk materialer under arktiske forhold. Viktige spesifikke FoU-oppgaver vil være 1) Forbedre forståelsen av og vurdere modeller for å fastsette lav temperatur bruddrisiko i karbonstål ned til -60 garder celsius. 2) Etablere kriterier for materialer som skal brukes i strukturer som kan være utsatt for deformasjoner. 3) Etablere løsninger for å effektivt forene teknologier. 4) Utvikle og kvalifisere løsninger for "polymer thermal" og korrosjonsbelegg for arktiske forhold. 5) Utvikleløsninger for lette konstruksjoner som benytter høyfast stål, sammensetting av materialer og hybride løsninger.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012

Rhif Adnabod

NSD1999

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Akselsen, Odd Magne SINTEF

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Akselsen, Odd Magne SINTEF SINTEF Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2012 Odd Magne Akselsen og SINTEF

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd 187389

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norwegian Centre for Research Data NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-01-05

Nodiadau

Originaldata fra Odd Magne Akselsen og SINTEF er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012". Data samlet av Odd Magne Akselsen og SINTEF, første NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Vitenskap og teknologi

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2008-01-01 2012-12-31

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2008-01-01 2012-12-31

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Math o Ddata

Eksperimentdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Akselsen, Odd Magne, SINTEF  (SINTEF)

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

Datasettet består av over 3000 filer.

Cyfyngiadau

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: ”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra”Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012”. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Odd Magne Akselsen, SINTEF gjennom NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Odd Magne Akselsen, SINTEF, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Odd Magne Akselsen, SINTEF, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text