Set ddata: Holdninger til teknologi, 2000

Crynodeb

Formålet med dette prosjektet var å kartlegge ulikheter i holdninger til teknologi blant studenter ved datarelaterte fag. Følgende områder ble undersøkt: personlig informasjon, tilpasningsdyktighet, selvtillit, arbeidsstil, meninger om maskiner, forståelse av datamaskiner, stress og frykt på bakgrunn av ny teknologi, samt hyppighet av ødeleggelse av maskiner og elektrisk utstyr. Datamaterialet inkluderer to datasett: NSD1696-1 består av data fra første datainnsamling, NSD1696-2 består av data fra andre datainnsamling.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Holdninger til teknologi, 2000

Rhif Adnabod

NSD1696

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Tollefsen, Kenneth Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
Morgan, Konrad Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Tollefsen, Kenneth Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen UiB Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2000 Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-04-12

Nodiadau

Originaldata fra Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Holdninger til teknologi, 2000". Data samlet av Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2000-04 2000-10

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2000-04-13 2000-05-02
2000-10-13 2000-10-16

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Ddaearyddol

Fylke

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Datastudenter i Norge på universitetsnivå.

Math o Ddata

Intervjudata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Tollefsen, Kenneth, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen  (UiB)

Dull Samplu

Utvalget ble trukket blant datastudenter i Norge på universitetsnivå ved å dele ut spørreskjema på forelesning i tre utvalgte kurs.

Modd Casgliad Data

Post-enquete

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Holdninger til teknologi, 2000" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

2 filer; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Holdninger til teknologi, 2000" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra "Holdninger til teknologi, 2000". Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text