Set ddata: Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014

Crynodeb

Målet med dette KPN-prosjektet var å produsere ny kunnskap om energieffektiv flytendegjøring av naturgass (LNG). Aktivitetene ble knyttet til tre hovedområder: (1) grunnleggende forståelse av tofase strømningsfenomener i LNG-varmevekslere, (2) analyse av LNG-varmevekslere og (3) evaluering og optimalisering av LNG-prosesser.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema: http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014

Rhif Adnabod

NSD2299

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Mølnvik, Mona Jacobsen SINTEF Energiforskning AS

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Mølnvik, Mona Jacobsen SINTEF Energiforskning AS Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2014 Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 193062
Statoil
GDF SUEZ

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-03-02

Nodiadau

Originaldata fra Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014". Data samlet av Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2009 2014

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2009-01-01 2014-12-31

Gwlad

Norge  (NO)

Uned Dadansoddiad

Prosess

Math o Ddata

Tekstdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS

Dull Samplu

Metode for datainnsamling: Eksperimentelt oppsett og datasimuleringer.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014" til disposisjon ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

156 datafiler; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014" til disposisjon ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Aktivering av lavutslipps LNG systemer - Grunnlag for flernivå-modellering, 2014". Data er innsamlet av Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Mona Jacobsen Mølnvik, SINTEF Energiforskning AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text