Set ddata: En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012.

Crynodeb

"En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012" har mål om ny innsikt for økt oljeutvinning gjennom surfaktantflømming. Surfaktantflømming har tradisjonelt vært en metode brukt for å redusere gjenværende olje etter vannflømming (Sorw). Områder med oljemetning etter vannflømming (ROS) kan være høyere enn Sorw. I denne studien rettes fokus mot ROS, som målet for surfuktantflømming. Ulike fuktbetingelser er også undersøkt.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012.

Rhif Adnabod

NSD2042

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Fjelde, Ingebret International Research Institute of Stavanger

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Fjelde, Ingebret International Research Institute of Stavanger IRIS

Hawlfraint

Copyright (C) 2012 Ingebret Fjelde, IRIS

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 192913

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-02-28

Nodiadau

Originaldata fra Ingebret Fjelde, IRIS er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012". Data samlet av Ingebret Fjelde, IRIS. Andre NSD-utgave, Bergen 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2009-04-01 2012-12-31

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2009-04-01 2012-12-31

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Math o Ddata

Eksperimentdata

Dull Amser

Tidsserie

Casglwr Data

Fjelde, Ingebret, International Research Institute of Stavanger  (IRIS)

Dull Samplu

4 datasett:  
CORE 1: Water flooding multiple rates (mixed-wet Berea)
CORE 2: Surfactant flooding (non equilibrated with oil) single rate (mixed-wet Berea)
CORE 3: Water flooding multiple rates (mixed-wet Berea)
CORE 4: Surfactant flooding (non equilibrated with oil) single rate (mixed-wet Berea)

Modd Casgliad Data

Andre målinger

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille til disposisjon data fra "En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Ehangder y Casgliad

4 datafil(er); ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille til disposisjon data fra "En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "En ny tilnærming til surfaktantflømming under blandede fuktbetingelser, 2012". Data er innsamlet av Ingebret Fjelde, IRIS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Ingebret Fjelde, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Ingebret Fjelde, IRIS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text