Set ddata: "Studenters holdninger til genteknologi, 1999"

Crynodeb

Formålet med prosjektet har vært å studere studenters forståelse for og holdning til genteknologi innen matproduksjon og medisin.

Det er bla. samlet inn opplysninger om holdninger til bruk av tilsetningsstoffer i næringsmidler, genteknologi og gentesting av fostre.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

"Studenters holdninger til genteknologi, 1999"

Rhif Adnabod

NSD1569

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Mauset, Hildbjørg Høgskolen i Akershus

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Mauset, Hildbjørg Høgskolen i Akershus HiAk Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 1999 Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-08-03

Nodiadau

Originaldata fra Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Studenters holdninger til genteknologi, 1999". Data samlet av Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus. Andre NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
1998-04 1998-06

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Utvalget består av 130 høgskolestudenter fra helsefaglige og pedagogiske utdanninger ved Høgskolen i Akershus som var tilstede på forelesning det aktuelle tidspunkt da undersøkelsen ble gjennomført.

Math o Ddata

Intervjudata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Mauset, Hildbjørg, Høgskolen i Akershus  (HiAk)

Dull Samplu

Undersøkelsen benytter studenter utvalgt etter en ikke-tilfeldig (non-probalilistisk) utvalgstrategi.

Modd Casgliad Data

Post-enquete

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Studenters holdninger til genteknologi 1999" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

En datafil; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Studenters holdninger til genteknologi 1999" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: ”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”Studenters holdninger til genteknologi, 1999”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershuseller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Hildbjørg Mauset, Høgskolen i Akershus eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Chyhoeddiadau Perthnasol

Maurset, Hildbjørg 1999: Studenters holdning til genteknologi, Hovedoppgave i ernæring, helse og miljø, IHHH, Høgskolen i Akershus

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text