Set ddata: Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014

Crynodeb

Målet med denne studien var å framskaffe mer kunnskap om forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen. I prosjektet undersøkes arbeidsforhold, arbeidsorganisering og ledelse, og hvordan dette er relatert til pensjoneringstidspunkt og eldre arbeidstakere sin kapasitet, helse og motivasjon. Tidligere studier av aldring og arbeid i Norge har særlig fokusert på faktorer som påvirker når arbeidstakere velger å pensjonere seg, variasjonen mellom yrker, og verktøy for å forlenge arbeidstakernes karriere. Det er mindre forskning på beslutningsprosessen til den enkelte arbeidstakeren i tiden før pensjoneringsbeslutningen blir fattet, og faktorer som påvirker denne beslutningen. Formålet med studien var å identifisere faktorer som påvirker pensjoneringsbeslutningsprosessen. Det var spesielt fokus på forholdene mellom organisatoriske, individuelle og samfunnsmessige faktorer. Kvantitative paneldata (NorLAG) ble benyttet, og kvalitative intervju ble samlet inn.  

For ytterligere informasjon om "Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014", kontakt prosjektleder.

Teitl Llawn

Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014

Rhif Adnabod

NSD2415

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Furunes, Trude Universitetet i Stavanger

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Furunes, Trude Universitetet i Stavanger UiS Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2014 Trude Furunes, UiS

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 201536

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2017-06-06

Nodiadau

Originaldata fra Trude Furunes, Universitetet i Stavanger er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014". Data samlet av Trude Furunes, Universitetet i Stavanger. Første NSD-utgave, Bergen 2017.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010 2014

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010 2014

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Faste ansatte i tre organisasjoner i alderen 58-70 år, og deres ledere (kvalitative intervju).

Math o Ddata

Intervjudata

Dull Amser

Panel

Casglwr Data

Furunes, Trude, Universitetet i Stavanger  (UiS)

Dull Samplu

Kvantitative data fra NorLAG ble benyttet, og fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer ble samlet inn. Data er i form av lydfiler og transkriberte intervju. Intervjuene ble gjennomført blant 42 arbeidstakere i 3 virksomheter (gjentagende over 3 år) og deres ledere.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

For ytterligere informasjon om "Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014", kontakt prosjektleder.

Cyfyngiadau

For ytterligere informasjon om "Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014", kontakt prosjektleder.

Chyhoeddiadau Perthnasol

Late Career Decision-Making: A Qualitative Panel Study

Furunes, T., Mykletun, R.J., Solem, P.E., de Lange, A.H., Syse, A., Schaufeli, W.B. & Ilmarinen, J. (2015) Late Career Decision-Making: A Qualitative Panel Study. Work, Aging and Retirement. 1(3), 284-295. doi: 10.1093/workar/wav011

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text