Set ddata: Om historiebevissthet i skolen, 2001

Crynodeb

Dette datasettet er hentet fra undersøkelsen «Om historiebevissthet i skolen».  Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan ungdomsskoler sikter mot å utvide historiebevissthet hos elevene. Undersøkelsene ble gjennomført gjennom kvalitative intervju av seks lærere, spørreskjemaundersøkelse av 21 lærere og observasjon av undervisningen til to lærere. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden mellom våren 1999 og januar 2001.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Om historiebevissthet i skolen, 2001

Rhif Adnabod

NSD1724

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Knutsen, Ketil Høgskolen i Agder

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Ketil Knutsen, Høgskolen i Agder Høgskolen i Agder HiA Prosjektleder

Hawlfraint

Copyright (C) 2001 Ketil Knutsen, Høgskolen i Agder

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Høgskolen i Agder HiA

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2015-09-10

Nodiadau

Originaldata fra Ketil Knutsen, HiA, er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Om historiebevissthet i skolen, 2001". Data samlet av Ketil Knutsen, HiA. Første NSD-utgave, Bergen, 2015.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
1999 2001

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
1999 2001

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Ddaearyddol

Landsdel

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Lærere som underviser i historiefaget i ungdomsskolen.

Math o Ddata

Intervjudata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Ketil Knutsen, Høgskolen i Agder  (HiA)

Dull Samplu

Bruttoutvalg: 50 personer
Nettoutvalg: 27 personer
Svarprosent: 54 %

Modd Casgliad Data

Personlig intervju, observasjon

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Om historiebevissthet i skolen" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

En datafil; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Om historiebevissthet i skolen" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: ”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra”Om historiebevissthet i skolen”. Undersøkelsen er finansiert av Høgskolen i Agder. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Ketil Knutsen gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Verken Ketil Knutsen, HiA eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt. utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Ketil Knutsen, HiA eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text