Set ddata: Krav til sikre informasjonssystemer, 2014

Crynodeb

Prosjektet skal utvikle og evaluere metodologi og verktøystøtter for sikkerhetskrav integrert med mainstream programvareutviklings metoder. Hovedtrekkene skal være som følger: Metodologien skal være lett, ment å bli brukt primært av mainstream programvareutviklere snarere enn av sikkerhetseksperter. Metodologien skal bli integrert med populære metoder for programvareutvikling generelt, slik at sikkerhetskrav kan bli betraktet som en normal del av programvareutviklings aktiviteter, istedenfor som en seperat sideaktivitet. Verktøy som leveres i prosjeketet vil ikke bli utviklet fra bunn av, men som add-ons til eksisterende modeller og verktøy. Dette gjør det mer realistisk å oppnå en industristerk funksjonalitet og brukervennlighet med et begrenset budsjett, og sikre at verktøyene vil være brukbare i et større utviklerkontekst. Gjennom evalueringer (eksperimenter, case studier) skal det sikre at det metodologiske sørger for empiriske råd om når og hvordan man anvender forskjellige teknikker og verktøy.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Krav til sikre informasjonssystemer, 2014

Rhif Adnabod

NSD2139

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Guttorm Sindre NTNU

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Guttorm Sindre Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Prosjektleder
Andreas L. Opdahl Universitetet i Bergen UiB Medforfatter

Hawlfraint

Copyright (C) 2014 Guttorm Sindre, NTNU

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 185392

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2014-12-08

Nodiadau

Originaldata fra Guttorm Sindre, NTNU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Krav til sikre informasjonssystemer, 2014". Data samlet av Guttorm Sindre, NTNU. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2008-01-01 2013-12-01

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2008-01-01 2013-12-01

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Informasjon- og sikkerthetssystemer.

Math o Ddata

Eksperimentdata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Guttorm Sindre, NTNU

Dull Samplu

Eksperimenter og spørreskjemaer angående informasjon- og sikkerthetssystemer.

Modd Casgliad Data

Annet

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Krav til sikre informasjonssystemer, 2014" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

16 datafiler

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Krav til sikre informasjonssystemer, 2014" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Krav til sikre informasjonssystemer, 2014". Data er innsamlet av. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken  Guttorm Sindre, NTNU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Gwadiad

Verken Guttorm Sindre, NTNU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text