Set ddata: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Lawr lwytho

Crynodeb

Undersøkelsen var en parallellundersøkelse til Standard Eurobarometer 52.1, og ble gjennomført etter samme opplegg og i samme tidsperiode som i EU-landene. Data fra Norge inngår også i det integrerte datasettet som er blitt stilt til disposisjon for forskningsmiljøene verden over.

Standard Eurobarometer er intervjuundersøkelser som blir administrert og finansiert av EU kommisjonen, og har som formål å skaffe informasjon om sosiale, økonomiske og politiske forhold i medlemslandene. Alle Standard Eurobarometer inneholder trendspørsmål om befolkningens kunnskap om og holdninger til EU og integrasjonsprosessen i Europa.

Denne undersøkelsen har bioteknologi som emne.

Teitl Llawn

Bioteknologi,  NSDs Europaundersøkelse 1999

Rhif Adnabod

NSD0935

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD Dataprodusent

Hawlfraint

Copyright (C) 1999 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste  AS

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Enw’r Gyfres

NSDs Europaundersøkelser

Gwybodaeth y Gyfres

Europakommisjonen har fra 1971 utført Eurobarometer i medlemslandene i EU. I periodene 1990-1996 og 1999-2002 gjennomførte NSD utvalgte deler av disse undersøkelsene også i Norge.

Fersiwn

Dyddiad: 2008-11-08

Nodiadau

Orginaldata fra Nielsen Norge AS er dokumentert og tilrettelagt, tredje NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Bioteknologi" NSDs Europaundersøkelse 1999, norsk utgave av Eurobarometer 52.1, 3.NSD-utgave, Bergen 2008.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
1999 1999

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
1999 1999

Gwlad

Norge  (NO)

Cwmpas Daearyddol

Land

Uned Ddaearyddol

Fylke

Uned Dadansoddiad

Individ

Cyfanfyd

Befolkningen 15 år og eldre

Math o Ddata

Intervjudata

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Nielsen Norge AS

Dull Samplu

Random route. Nettoutvalg: 1012

Modd Casgliad Data

Personlig intervju

Lleoliad

Statws Argaeledd

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Ehangder y Casgliad

En datafil; ulike oppsett kan leveres.

Cyfyngiadau

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra undersøkelsen: "Bioteknologi" NSDs Europaundersøkelse 1999, norsk utgave av Eurobarometer 52.1.  Nielsen Norge AS er ansvarlig for innsamlingen av data, som er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Nielsen Norge AS eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, alternativt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Gwadiad

Verken Nielsen Norge AS eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Deunydd Perthnasol

Spørreskjema "Europaundersøkelsen (-Høst 1999)"

Astudiaethau Perthnasol

Bioteknologi, informasjonsteknologi, NSDs Europaundersøkelse 2002

Moderne bioteknologi, datapersonvern,  NSDs Europaundersøkelse 1996

Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1993

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text