Set ddata: Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013

Crynodeb

Formålet med dette prosjektet var å kartlegge egenskapene av biokull framstilt fra forskjellige råstoffer og pyrolyse prosesser, å bekrefte karbonstabiliteten fra forskjellige biokull materialer, samt å finne en metode for å karakterisere forskjellige typer biokull på en effektiv måte. Forkullete plantematerialer av maiskolbe og miscanthus ble lagd og undersøkt for sine egenskaper. Undersøkelsen var utført i tre runder: 1) overflateegenskaper som kunne bidra til jord kvalitet, 2) motstand mot mikrobiell nedbryting i jord og effekten på jordmikrober, og 3) målbare egenskaper som indikerer eller forklarer stabilitet. Denne filen inkluderer data fra del 1/3: overflateegenskaper. Deler av datamaterialet relatert til prosjektet er kun tilgjengelig via: https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.878890

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Teitl Llawn

Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013

Rhif Adnabod

NSD2303-1

Endid Awdurdodol

Enw Tadogaeth
Rasse, Daniel Bioforsk Jord og miljø, Ås

Cynhyrchydd

Enw Tadogaeth Talfyriad Swyddogaeth
Rasse, Daniel Bioforsk Jord og miljø Prosjektleder
Budai, Alice Bioforsk Jord og miljø PhD-student

Hawlfraint

Copyright (C) 2013 Daniel Rasse og Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø

Asiantaeth/Noddwr Ariannu

Enw Talfyriad Swyddogaeth Grant
Norges forskningsråd NFR 197531

Dosbarthydd Data

Enw Tadogaeth Talfyriad
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Fersiwn

Dyddiad: 2016-03-20

Nodiadau

Originaldata fra Daniel Rasse og Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Dyfyniad Llyfryddiaethol

"Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013". Data samlet av Daniel Rasse og Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Rhestr allweddeiriau

Dosbarthiad Testun

Cyfnod Amser wedi’i gyfro

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010 2013

Dyddiad Casgliad

Dechrau Diwedd Cylchdro
2010-10-05 2013-06-28

Gwlad

Norge  (NO)

Uned Dadansoddiad

Annet

Cyfanfyd

Forskjellige biokull materialer.

Math o Ddata

Annet

Dull Amser

Tverrsnittstudie

Casglwr Data

Dull Samplu

Egenskapene av biokull framstilt fra forskjellige råstoffer og pyrolyseprosesser ble studert. Hydrotermal karbonisering, karbonisering (flash-carbonisation), og sen pyrolyse (temperaturer mellom 250 og 800 C) ble brukt.

Modd Casgliad Data

Andre målinger

Lleoliad

Statws Argaeledd

NSD kan stille data fra "Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Ehangder y Casgliad

6 datafiler; ulike format kan leveres.

Cyfyngiadau

NSD kan stille data fra "Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Angen Dyfyniad

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Overflateegenskaper (1/3), 2013". Data er innsamlet av Daniel Rasse og Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Daniel Rasse, Alice Budai, Bioforsk Jord og miljø, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Angen Dyddodyn

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Amodau

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Gwadiad

Verken Daniel Rasse, Alice Budai Bioforsk Jord og miljø, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Astudiaethau Perthnasol

Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Mikrobiell nedbryting i jord (2/3), 2015

Avanserte teknikker for å evaluere karbonstabilitet og sekvestrering av forskjellige biokull materialer - Stabilitetsindikatorer (3/3), 2015

Chyhoeddiadau Perthnasol

Solid-State Nuclear Magnetic Resonance Characterization of Chars Obtained from Hydrothermal Carbonization of Corncob and Miscanthus

Calucci, L., D. Rasse, & C. Forte (2013) "Solid-State Nuclear Magnetic Resonance Characterization of Chars Obtained from Hydrothermal Carbonization of Corncob and Miscanthus", Energy Fuels 2013, 27, 303-309.

Surface Properties and Chemical Composition of Corncob and Miscanthus Biochars: Effects of Production Temperature and Method

Budai, Alice, L. Wang, M. Grønli, L.T. Strand, M.J. Antal Jr, S. Abiven, A. Dieguez-Alonso, A. Anca-Couce, D.P Rasse (2014) "Surface Properties and Chemical Composition of Corncob and Miscanthus Biochars: Effects of Production Temperature and Method" i Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2014, 62. 3791-3799.

Biochar persistence, priming and microbial responses to pyrolysis temperature series

Budai, Alice, D.P. Rasse, A. Lagomarsino, TZ. Lerch og L. Paruch (2016) Biochar persistence, priming and microbial responses to pyrolysis temperature series. Biology and Fertility of Soils, 1-13.

Persistence in soil of Mischanthus biochar in laboratory and field conditions

Rasse, Daniel P., Alice Budai, Adam O’Toole, Xingzhu Ma, Cornelia Rumpel og Samuel Abiven (2017) Persistence in soil of Mischanthus biochar in laboratory and field conditions. PLoS ONE 12(9):e0184383. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0184383

Effects of pyrolysis conditions on Mischanthus and corncob chars: characterization by IR, solid state NMR and BPCA analysis

Budai, Alice, Lucia Calucci, Daniel P.Rasse, Line Tau Strand, Annelene Pengerud, Daniel Wiedemeier, Samuel Abiven og Claudia Forte (2017) Effects of pyrolysis conditions on Miscanthus and corncob chars: characterization by IR, solid state NMR and BPCA analysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2017.09.017.

index_leftcolumn_headline

index_leftcolumn_text